پایان طرح تحقیقاتی CAPACITY

انجام مراحل پایانی و ارائه گزارش نهایی مطالعه بزرگ CAPACITY و فراخوان پژوهشکده قلب اصفهان جهت علاقمندان به نگارش مقاله و انجام پایان نامه دانشجویی با استفاده از داده های وسیع این طرح
باتوجه به مشکل آلودگی هوا و تأثیرات مخرب این معضل بر سلامتی افراد جامعه، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان باتوجه به رسالت خود اجرای طرح های تحقیقاتی در این زمینه را جزو اولویتهای خود قرارداده است. یکی از اقدامات مهم در این راستا اجرای طرح تحقیقاتی بزرگ « بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و میزان بستری و مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی و تنفسی در شهر اصفهان، سال ۱۳۸۹، ۱۳۹۰» بوده است که به سفارش اداره کل محیط زیست استان اصفهان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و اکنون پس از انجام مراحل پایانی گزارش نهایی آن تدوین شده است. در این طرح بررسی جامعی درخصوص ارتباط آلودگی هوا با بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی صورت گرفته است که می تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرند.
پژوهشگرانی که مایل به نگارش مقاله یا انجام پایان¬نامه های دانشجویی، با استفاده از داده های این طرح بزرگ می باشند می توانند جهت انجام هماهنگی های لازم با پژوهشکده قلب و عروق، خانم زرفشانی تماس حاصل نمایند