سرپرست معاونت مالی و اداری

 

 

محمدرضا شفیعی

سرپرست معاونت مالی و اداری پژوهشکده 

 

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید