مدیر پژوهشی

دکتر حمیدرضا روح افزا

 

دکتر حمیدرضا روح افزا

مدیر پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

 

برای دیدن CV اینجا کلیک کنید.